gastro intestinale stroma tumor

achtergrond   |    doelen   |    uw bijdrage   |    agenda   |    meer over gist   |   sponsors

Help ons helpen en maak uw bijdrage over op rekening: NL80ABNA0451402588

facebook twitter

GIST barometer
barometer GIST
48%
Steun het onderzoek van
prof. dr. A.J. Gelderblom van het LUMCLUMC
NIEUWSBRIEF
Logo ANBIUw gift is fiscaal
aftrekbaar
GIST in English over de stichting    |   actueel   |   contact

Doelen

Waar gaat het geld naartoe?

Project I:
aanschaf testmateriaal voor DNA- en bloedonderzoek

Het eerste project dat de Stichting wil ondersteunen is van prof. dr. A.J. Gelderblom van het LUMC, mede financieel gesteund door Novartis. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de vier andere GIST-centra in Nederland (zie verder) en de laboratoriumbepalingen vinden plaats in het LUMC.

Prof. dr. A.J. Gelderblom
Prof. dr. A.J. Gelderblom
klik op de foto voor zijn cv

Het geld van de Stichting is bestemd voor het uitvoeren van DNA- en bloedonderzoek door het LUMC. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot de bepaling van de genetische varianten die kunnen helpen bij het voorspellen van de effectiviteit en bijwerkingen van de mogelijke medicijnen tegen GIST.

Klik hier voor het onderzoeksplan

Voor het onderzoek is minimaal € 60.000 nodig. Uw bijdrage is dus van harte welkom!

De Stichting Een gift voor GIST wil ook ander GIST-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Zij zal steeds met specialisten op dit gebied afstemmen waar en hoe de financiële bijdrage het best kan worden ingezet.

 

disclaimer & privacy    |    copyright © 2010 -     |    Stichting Een gift voor GIST